BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

 

Kurullar

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ KOORDİNATÖRLÜKLERİ

 

KOORDİNATÖRLÜKLER

 

SORUMLU ÖĞRETİM ELEMANLARI

Toplam Kalite Koordinatörlüğü

 

Doç. Dr. Z. Özlem Yürük

 

Bilgi İşlem ve Web Koordinatörlüğü

 

Doç. Dr. Nilay Çömük Balcı

Arş. Gör. Senay Çerezci Duygu

 

Staj Koordinatörlüğü

 

Öğr. Gör. Sevgi Sarpel

 

Sosyal Faaliyetler Koordinatörlüğü

 

Doç. Dr. Nihan Özünlü Pekyavaş

 

 

Erasmus Koordinatörlüğü

 

Doç. Dr. Aydan Aytar

 

Tanıtım Koordinatörlüğü

 

Dr. Öğr. Üyesi. Emel Sönmezer

 

Yeniden Yapılanma Bölüm Koordinatörlüğü

 

Doç. Dr. Neslihan Durutürk

 

Uzaktan Eğitim Koordinatörlüğü

 

Arş. Gör. Senay Çerezci Duygu