BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

 

Tanıtım

Bölümümüz Hakkında

Fizyoterapi bilimi, kas iskelet sinir sisteminin, anatomisi, egzersiz, masaj, çeşitli fiziksel ajanların vücut sistemlerine etkileri ile ilgili bilgiler ışığında fiziksel fonksiyonların geliştirilmesi amacı ile başlamıştır. Fizyoterapistlik mesleği dünyada özellikle savaşlar, travmalar ve çocuk felci epidemilerini takiben oluşan özürlü nüfusun fonksiyonel kayıplarını giderebilmek amacı ile doğmuş ve pek çok aşamadan geçerek günümüzdeki popüler konumuna ulaşmıştır. Günümüzde tıp bilimindeki ilerlemeler ve sağlık bakım alanındaki gelişmelere paralel olarak hastaların yaşama şanslarının artmış, yaşamak kadar yaşam kalitesinin önemli olduğunun anlaşılması ile sağlıklı olmak tanımının daha geniş bir perspektifle değerlendirilmesi fizyoterapistlere duyulan ihtiyacı arttırmıştır.

Başkent Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü 1998–1999 akademik yılında FİZYOTERAPİST yetiştirmeye başlamıştır...

Fizyoterapist Kimdir?

Fizyoterapi ve rehabilitasyon, hareket yetersizliğine yol açan hastalıklar, yaralanmalar ve ağrılı durumlar sonrasında fonksiyonel durumun olabildiğince iyileştirilmesi ve devamı için bilimsel kanıtlara dayalı değerlendirme ve fizyoterapi rehabilitasyona özel tedavi yaklaşımlarının fizyoterapistler tarafından uygulandığı bir bilim dalıdır. Sağlıklı yasamın temel kavramlarından olan fiziksel uygunluk, fizyoterapistler tarafından geliştirilmiş bilgi, beceri ve yaklaşımların kullanımı ile devam ettirilebilmekte veya artırılabilmektedir. Fizyoterapist yaralanma, hastalık, doğuştan gelen özür, hareket sistemi bozuklukları veya diğer durumlardan kaynaklanan ağrı ve fonksiyon bozukluklarında; kişilerin fonksiyonel limitasyonlarını,ağrıyı, özrü ve yeteneklerini özel ölçme, değerlendirme ve inceleme yöntemleri ile belirleyerek hekimin tanısına göre, fonksiyonun ve fonksiyonel kapasitenin geliştirilmesine yönelik fizyoterapi ve rehabilitasyon programını planlayan, uygulayan ve tekrar değerlendirerek rapor eden, sağlıklı kişilerin sağlığını devam ettirmek amacıyla uygun egzersizler, koruyucu programlar planlayan mesleki otonomiye sahip olan bir sağlık personelidir.

Vizyon

Lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde en kaliteli eğitimi vererek mezunlarını, tercih edilen, insanlığa hizmet eden, yaptığı bilimsel, sosyal ve kültürel faaliyetlerle kaynak gösterilen, mesleğini çağın ilerisine taşıyan dünya çapında öncü bir eğitim, öğretim ve araştırma merkezi olmaktır.

Misyon

Çağdaş, yaşam boyu öğrenme prensibini benimsemiş, üretken ve özgün bakış açısına sahip, mesleki hak ve sorumluluğunu bilen ve uygulayan, mesleki otonomisine sahip çıkan, etik prensiplere bağlı, yetkin fizyoterapistler yetiştirmek; fizyoterapi ve rehabilitasyon alanına özgün bilimsel araştırmalar yaparak bilime ve topluma katkıda bulunmak; ulusal ve uluslararası platformlarda mesleğimizi, ülkemizi ve üniversitemizi temsil etmektir.

Programın Eğitim Amaçları

Programın temel eğitim amacı, öğrencilerin mezuniyet sonrası kısa dönemde kariyer hedeflerine ulaşmaları için gerekli donanımın kazandırılmasıdır. Bölüm öğrencilerini, mezuniyetten sonra geniş bir çalışma alanı beklemektedir. Mezunlar üniversite, devlet ve özel, Sağlık Bakanlığı, Sosyal Sigortalar Kurumu, Belediye ve Üniversite Araştırma Hastanelerinin ilgili departmanlarında, Rehabilitasyon Merkezlerinde, Özel Kliniklerde, Spor Kulüplerinde, Huzurevlerinde çalışabilirler. Çalışma alanları; kardiyoloji, romatoloji, nöroloji, nöroşirurji, plastik ve rekonstrüktif cerrahi, el cerrahisi, kadın doğum, göğüs-kalp-damar cerrahisi, çocuk cerrahisi, acil cerrahi, yanık, organ transplantasyonu, kulak-burun-boğaz, ortopedi, travmatoloji, pediatrik, geriatrik, fizik tedavi ve rehabilitasyon, hidroklimatoloji, su altı hekimliği, beyin ve zihinsel özürlülerin eğitimi, sporcu sağlığı gibi klinik uygulama alanlarında, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, fabrikalarda, spor kulüpleri, bakım ve rehabilitasyon merkezleridir.

Öğrencilerin kariyer hedeflerine ulaşmaları bu merkezlerde başarılı çalışmalarıyla doğrudan bağlantılı olduğundan bölmümüzde verilen eğitimin çok yönlü olması öğrencilerin yukarı belirtilen fizyoterapi ve rahabilitasyon istihdam alanlarındaki mesleki beklentilerini karşılamaya yöneliktir.

Ayrıca eğitimini lisansüstü seviyede sürdürebilecek, bilimsel araştırma yapabilecek ve dünyadaki en son gelişmeleri takip edebilecek donanım ve bilgiye sahip fizyoterapistler yetiştirilmek amaçlanmaktadır. Verilen eğitimin başka bir amacı lisans üstü kariyer yapmak isteyen öğrencilerin akademik kariyer hedeflerine de ulaşmalarının mümkün olması için bir basamak oluşturmaktadır.